Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka składam wszystkim kowarskim strażakom z Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej
najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za ofiarną służbę w czasie akcji ratowniczych i gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują, bez względu na własne bezpieczeństwo.

Elżbieta Zakrzewska
Burmistrz Miasta Kowary