Nabór na stanowisko: specjalista ds. funduszy pomocowych i rozwoju

 

Burmistrz Miasta Kowary

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH,

58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a

stanowisko: specjalista ds. funduszy pomocowych i rozwoju

 

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) wykształcenie wyższe i 3 lata stażu pracy;

2) obywatelstwo polskie;

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) nieposzlakowana opinia;

6) posiadanie umiejętności obsługi komputera;

7) komunikatywność, rzetelność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, odporność na stres, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy;

Więcej informacji pod linkiem: treść ogłoszenia

Skip to content