Nabór na stanowisko: specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

 

Burmistrz Miasta Kowary

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a

specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

 

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) wykształcenie średnie i co najmniej 3 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe ;

2) doświadczenie w zakresie niżej wymienionych zadań wykonywanych na stanowisku;

3) obywatelstwo polskie;

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) nieposzlakowana opinia;

7) umiejętność obsługi komputera;

8) znajomość przepisów ustawy o ochronie środowiska, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

9) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa;

10) komunikatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie, dokładność;

Więcej informacji pod linkiem: treść ogłoszenia

Skip to content