Akcja pn.: “Wspieraj Seniora”

W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIAMI ZWIĄZANYMI Z EPIDEMIĄ COVID- 19 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWARACH WSPIERA SENIORÓW!

OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY PROSIMY O KONTAKT TEL. 75 718 21 13

Pomoc polega w szczególności na dostarczeniu Seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70r. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.
Koszty zakupów pokrywa Senior.
Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.

 

 

Skip to content