Komunikat MOPS Kowary – “Wspieraj seniora”

W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIAMI ZWIĄZANYMI Z EPIDEMIĄ COVID- 19

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWARACH

WSPIERA SENIORÓW!

OSOBY POTRZEBUJACE PROSIMY O KONTAKT

TEL. 75 718 21 13

Pomoc polega w szczególności na dostarczeniu Seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70r. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.

Koszty zakupów pokrywa Senior.

Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym

Skip to content