Aktualizacja priorytetów drogowych i kolejowych polskiej strony Euroregionu Nysa

Informujemy, że powstał projekt uchwały w sprawie aktualizacji priorytetów drogowych i kolejowych polskiej strony Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Uchwała ta zostanie poddana głosowaniu w dniu 25 lutego br. na Konferencji Krajowa delegatów gmin i powiatów wchodzących w skład Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa.

Uchwała z priorytetami drogowymi i kolejowymi-2

Skip to content