Prośbą o niepozostawianie resztek żywności w miejscach dostępnych dla dzikiej zwierzyny.

Szanowni Mieszkańcy, ze względu na częste przypadki pojawiania się dzików w okolicach terenów zamieszkałych, zwracamy się do Państwa z prośbą o niepozostawianie resztek żywności w miejscach dostępnych dla dzikiej zwierzyny. Możliwość łatwego zdobycia pokarmu przyciąga zwierzęta, które przyzwyczajają się do obecności człowieka i wychodzą z terenów leśnych na tereny bardziej zurbanizowane i mogą stać się zagrożeniem.

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.01.2018 r.w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej “Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”, wprowadzony został m. in. zakaz karmienia dzików.

Skip to content