Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Kowarach – numer 4-5/2020

Informujemy, że ukazał się drukiem wiosenno-letni podwójny numer “Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miejskiego w Kowarach”.

Znajdą w nim Państwo  wiele przydatnych informacji dotyczących zarówno spraw miejskich, jak i tych leżących w gestii lokalnego samorządu. Biorąc do ręki 60-stronnicowy Biuletyn możecie także liczyć na wiele praktycznych wskazówek oraz kontaktów do kowarskich urzędów, szkół, szpitali, przychodni i aptek. Biuletyn Informacyjny w wersji papierowej otrzymać można bezpłatnie w naszym Urzędzie Miejskim (w holu kowarskiego ratusza).

Ci którzy chcieliby przeglądnąć już teraz wersję elektroniczną Biuletynu mogą to zrobić na stronie: https://um.kowary.pl/biuletyn-informacyjny/