Informacja o współfinansowaniu imprez sektora NGO w roku 2021

Informuję, że jak co roku układany jest kalendarz przyszłorocznych wydarzeń, których organizatorem lub współorganizatorem będzie Gmina Miejska Kowary.

W tym roku z przyczyn epidemiologicznych (COVID-19) nie planowane jest spotkanie władz naszego miasta z przedstawicielami kowarskich stowarzyszeń. Czekamy natomiast na Państwa propozycje organizacji wydarzeń w roku 2021.

Tylko imprezy wpisane do Miejskiego Kalendarza na rok 2021 mogą być współfinansowane przez nasza Gminę. W związku z tym podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (tzn. stowarzyszenia i fundacje) mogą do dnia 31 sierpnia br. składać pisemnie propozycje swoich działań. Wniosek o takie współfinansowanie został załączony do pisma oraz jest dostępny na stronie Miasta Kowary: www.kowary.pl. Wartościowe propozycje imprez i wydarzeń mogą trafić do „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021” i być brane pod uwagę przy układaniu przyszłorocznego budżetu Miasta Kowary. W razie pytań proszę kontaktować się z p. Andrzej Weinke – pok. IT Kowary, tel. 75 64 56 111 lub z p. Roksaną Czerwińską, tel. 75 64 39 231.

Burmistrz Miasta Kowary
Elżbieta Zakrzewska

Wniosek o współfinansowanie imprez i działań [*.pdf]