Czyste Powietrze i Wymiana Pieców II – prezentacja programów.

17 stycznia w Urzędzie Miejskim w Kowarach została zorganizowana wstępna prezentacja programów w zakresie doradztwa energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – “Czyste Powietrze” oraz “Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

W trakcie spotkania zostały zaprezentowane ogólne zasady działania programów oraz możliwości i sposoby pozyskania dofinansowania w zakresie wymiany źródeł ciepła.

1. “Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub unikniecie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomaga chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększa domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Prezentacja programu: CZYSTE POWIETRZE 2019

Więcej szczegółów znajdziecie państwo na stronie: WFOŚiGW – Czyste Powietrze

2. “Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” Przedsięwzięcia związane z ograniczeniem niskiej emisji (zgodne z przepisami prawa) zlokalizowane na terenie województwa dolnośląskiego, polegające na wymianie i likwidacji lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą (kotły starej generacji) na rzecz:

– podłączenia budynków do lokalnej/miejskiej sieci ciepłowniczej,

– zakupie i montażu nowoczesnego źródła ciepła,

– zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Beneficjenci (wnioskodawcy) programu:

  • jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki z terenu województwa dolnośląskiego.

Beneficjenci końcowi programu:

  • osoby fizyczne, które nie kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”
  • wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków)
  • jednostki samorządu terytorialnego, wyłącznie w odniesieniu do komunalnego budownictwa mieszkaniowego

Prezentacja programu: Wymiana Pieców II

Więcej szczegółów znajdziecie państwo na stronie: WFOŚiGW – wymiana pieców II

Osoby zainteresowane programami prosimy o kontakt z:

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Oddział Biura w Jeleniej Górze

Plac Ratuszowy 31/32 pok. 12

58-500 Jelenia Góra

Telefon 75/ 75 358 82

W przypadku dużego zainteresowania programami Urząd Miejski wraz z WFOŚiGW oddział w Jeleniej Górze zorganizuje kolejne spotkanie szkoleniowe dla wszystkich chętnych.

 

 

 

 

Skip to content