Spotkania dla organizacji pozarządowych dotyczące przygotowania projektów grantowych

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór serdecznie zaprasza wszystkich przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych na spotkania dotyczące przygotowania projektów grantowych.

TERMINY SPOTKAŃ:

05.02.2019 r. – 13.00 – 15.00
12.02.2019 r. – 13.00 – 15.00
19.02.2019 r. – 13.00 – 15.00

MIEJSCE SPOTKAŃ:

Centrum Aktywności Społecznej POGÓRZE, ul. Żołnierska 13, Podgórzyn

 

Spotkania grupy roboczej będą dotyczyły trzech projektów grantowych: 
– Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór
– Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu
– Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego

 

Zapraszamy do kontaktu: gro.r1563218218oghcu1563218218d@tai1563218218rater1563218218kes1563218218
tel. 75 644 21 65