Dofinansowanie projektu pn. “Termomodernizacji budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach”

Z przyjemnością informujemy, że projekt pn. “Termomodernizacji budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach” znalazł się na liście, tych które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem. Projekt ten został zatem wybrany do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
🔹 Termin realizacji projektu: I-XII 2022 r.
🔹 Wartość całkowita projektu: 1 095 112,64 zł
🔹 Dofinansowanie projektu.: 918 520,74 zł – 85%.
Skip to content