Webinarium pt. „Dotacje na własną firmę i rozwój zawodowy”

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza w dniu 19.11.2021 r. (piątek) w godz. 12.00-13.30 na webinarium pt. „Dotacje na własną firmę i rozwój zawodowy”.
W trakcie spotkania informacyjnego on-line zostaną przedstawione projekty dotyczące kompleksowego wsparcia aktywizacji zawodowej m.in.: dotacje na zakładanie działalności gospodarczej oraz na wsparcie rozwoju zawodowego m.in. doradztwo zawodowe/szkolenia/staże/studia podyplomowe. Spotkanie, w formie webinarium, odbędzie się na platformie internetowej ZOOM.
Dla sprawnej organizacji prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: do dnia 18.11.2021 r. Po rejestracji otrzymacie Państwo na swój adres e-mailowy indywidualny link do spotkania. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania. W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem. Udział w webinarium jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzega się możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.
Do udziału zapraszamy osoby z obszaru województwa dolnośląskiego:
🔹 zamieszkałe lub uczące się które są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat i które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r.
🔹 osoby bez względu na wiek w tym:
– osoby zwolnione z winy pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
– osoby przewidziane do zwolnienia,
– osoby poinformowane przez pracodawcę o nieprzedłużeniu przez niego zatrudnienia oraz
– osoby zagrożone zwolnieniem.
Program webinarium:
🔸 Przywitanie uczestników, źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
🔸 Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” – projekt partnerski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój;
🔸 „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – III edycja” – projekt partnerski z udziałem Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. dla subregionu jeleniogórskiego w ramach działania 8.5 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Organizator spotkania:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Ul. Bankowa 27; 58-500 Jelenia Góra
Skip to content