Informacja dotycząca prac nad nowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

 

W związku z zamiarem przystąpienia do prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary Burmistrz Miasta wraz z Radą Miejską, informują wszystkich zainteresowanych o możliwości przekształceniem swoich nieruchomości na inne niż obecnie obowiązujące zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich obszarów położonych w jednostkach urbanistycznych Kowar.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przeprowadzonej analizie pod względem formalnym, wniosek zostanie ujęty w procedurze dotyczącej zmiany mpzp.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do złożenia wniosku o zmianę zapisów w/w opracowań w terminie do 29.02.2024r.

Równocześnie informujemy o tym, że w wypadku wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku zmianie planu miejscowego, Burmistrz miasta ma obowiązek pobrania opłaty. Nazywana jest ona rentą planistyczną lub opłatą planistyczną. Jej wysokość zależy od wzrostu wartości nieruchomości. Opłata nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości (właściwą stawkę ustala rada gminy w danym planie).

Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego – wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (link)

 

Skip to content