Informacja dotycząca rekrutacji dzieci do kowarskich szkół i przedszkola

 Informujemy że, 15 lutego 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja do Publicznego Przedszkola, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 3 w Kowarach.

Termin na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do wybranej placówki mija 5 marca 2021 r. a w postępowaniu uzupełniającym 28 maja 2021r.
Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 16 marca 2021 r. a w postępowaniu uzupełniającym 7 czerwca 2021 r.

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz terminy składania dokumentów określa

Natomiast informacja o stosowanych w rekrutacji kryteriach znajduje się w

Skip to content