Informacja o wypłatach świadczenia 500+

INFORMACJA

W związku z opóźnieniami pragniemy poinformować o:

  • Wypłata Świadczenia Wychowawczego 500+ w formie przelewu na konto bankowe zostanie zrealizowana zgodnie z terminem, 15 stycznia 2020 roku,

  • Wypłata w kasie 15 stycznia 2020 roku Funduszu Alimentacyjnego, Świadczenia Rodzinnego oraz zasiłki stałe zostaną wypłacone w kasie Ośrodka zgodnie z terminem,

  • Wypłata Świadczenia Wychowawczego 500+ w kasie odbędzie się w dniu

17 stycznia 2020 roku od 12:00 do 15:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach.

Skip to content