KSWiK – nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kowary

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział w Kowarach informuje, że w dniu 10.01.2020 r. została opublikowana decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RZT.070.106.2019.PK zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kowary i tym samym orzekająca o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy.
W związku z powyższym działając na podstawie art. 24e ust. 3 i art. 24f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1437) informujemy, że na terenie Gminy Kowary w okresie od 18.01.2020 r. do 17.01.2021 r. będą obowiązywać następujące ceny taryfowe za wodę i ścieki:

Skip to content