Informacja Starosty Jeleniogórskiego – Nieodpłatna Pomoc Prawna WRZESIEŃ 2020

INFORMACJA
STAROSTY JELENIOGÓRSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2020 r

w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2
o których mowa w art. 29 pkt 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875).
W tym celu, zawieszono udzielanie porad osobiście w Janowicach Wielkich, Karpaczu, Kowarach i Mysłakowicach oraz zorganizowano udzielanie porad przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Natomiast w Jeleniej Górze, Starej Kamienicy i Szklarskiej Porębie nieodpłatne porady prawne udzielanie są osobiście przez radcę prawnego, w trakcie wizyty uprawnionego w punkcie, po złożeniu oświadczenia o niemożności pokrycia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Nieodpłatnych porad prawnych udziela się pod niżej wskazanymi nr telefonów albo adresami oraz w określone dni i zgodnie z poniższymi harmonogramami, po wcześniejszej rejestracji:
telefonicznej 75 64 73 111 albo na stronie https://np.ms.gov.pl

 

Pomocy prawnej, we wrześniu br., udzielają adwokaci w Kowarach:

poniedziałek
adw. Gracjana Andrejczuk
509 663 208

wtorek
adw. Łukasz Klempouz
512 269 897

środa
adw. Bartosz Uroda
794 621 647

czwartek
adw. Kamil Ochenkowski
605 167 551

piątek *
adw. Ewa Jaśkiewicz
796 200 575

 

* Pomoc w mediacji można uzyskać:
29 września – wtorek (w godz. 9-13) oraz 25 września – piątek (w godz. 10-14) od mediatora Joanny Mackiewicz,
a także 25 września – piątek (w godz. 12 – 16) od adwokata – mediatora Ewy Jaśkiewicz – tel. 796 200 575

Skip to content