Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały sejmiku województwa dolnośląskiego w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii.

W załączeniu: Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2019r.

Skip to content