Nabór na stanowisko: referent ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz rozwiązywania problemów alkoholowych

Burmistrz Miasta Kowary
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a
stanowisko: referent ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz rozwiązywania problemów alkoholowych

 

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1)wykształcenie średnie i 2 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe;

2)obywatelstwo polskie;

3)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)nieposzlakowana opinia;

6)komunikatywność w mowie oraz piśmie, rzetelność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,odporność na stres, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy;

7)biegła obsługa systemów komputerowych

Kowary, 16.10.2019r

Burmistrz Miasta Kowary
Elżbieta Zakrzewska

Więcej informacji pod linkiem:

Link do oferty pracy (Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kowary)Link

 

Skip to content