Informacja w sprawie spotkania z mieszkańcami

 

W związku z wejściem w życie zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz koniecznością dostosowania obowiązujących uchwał w sprawie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kowary do aktualnych zmian, Urząd Miejski w Kowarach zaprasza zarządców wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się dnia 17 października 2019 r. o godz. 15.00 w tut. Urzędzie Miejskim, ul. 1 Maja 1a, pok. nr 13 (sala konferencyjna – I piętro budynek A).

Skip to content