Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarskiej

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarskiej w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020

 

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych. Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Pełna treść komunikatu – link

 

Skip to content