Informacja Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze

Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze informuje , że na terenie miasta Kowary znajduję się jedynie droga powiatowa nr 2735D (ul. Wojska Polskiego). Na w/w drodze w obrębie miasta Kowary jest zlokalizowany obiekt mostowy , który nie ma ograniczenia tonażu. Jednak ze względu na szerokość drogi, jej ukształtowanie i  lokalizację innych obiektów mostowych zastosowano ograniczenie tonażu do 12t poza obrębem miasta Kowary o czym informuje się użytkowników ruchu znakiem F5 na drodze powiatowej nr 2735D przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 367.

Skan pisma (Plik PDF)

 

Skip to content