informacje dot. Stypendium Szkolnego 2023/2024

Drodzy rodzice i opiekunowie!

Niniejszym przypominamy, że w połowie września upływa termin składania wniosków o udzielenie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024.

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Kowarach, Bud. B, pok. 24 w:

poniedziałki i czwartki od 7:30 do 16:00,

wtorki, środy od 7:30 do 15:30,

piątki od 7:30 do 14:30,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2023 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2023 roku.

Wnioski do pobrania oraz szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym linkiem:

http://www.bip.kowary.pl/public/?id=90543

Wszelkie informacje udzielane są również pod nr telefonu 75 62 99 235.

Skip to content