Inteligentne miasto Kowary

Uprzejmie informujemy o otrzymaniu dofinansowania na realizację projektu grantowego „Inteligentne miasto Kowary”. Beneficjentem jest Stowarzyszenie EUROJEDYNKA.

Celem projektu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do uczestnictwa w rozwoju obszaru objętego LSR przez wspieranie przygotowania koncepcji Smart Village w gminie – mieście Kowary. Cel zostanie osiągnięty poprzez włączenie lokalnej społeczności w przygotowanie koncepcji Smart Village na terenie gminy-miasta Kowary.

Okres realizacji projektu: Od 15.01.2024 do 31.05.2024

Kwota grantu: 4 000,00 zł (100 %)

Grant z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo Ducha Gór SMART VILLAGE.

Skip to content