Otwarty konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024

Informujemy, że Burmistrz Miasta Kowary ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2024”.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w Biurze Obsługi Klienta UM Kowary w terminie do 22 lutego 2024 r. do godz. 15:30 oferty zgodnej ze wzorem.

Pełna treść zarządzenia i ogłoszenia o  konkursie oraz się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kowary pod linkiem:

https://eurzad.kowary.pl/rejestr-info?dokument_id=6282&button_bg=049933&button_text=ffffff&per_page=20&identyfikator=1#top

 

Obowiązujący wzór oferty w pdf: https://um.kowary.pl/um-uploads/2023/01/Wzoroferty1.pdf

Obowiązujący wzór oferty w docx: https://um.kowary.pl/um-uploads/2023/01/Wzoroferty1.docx

Skip to content