Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji – oddział Kowary zatrudni

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji zatrudni Specjalistę ds. technicznych w oddziale Spółki w Kowarach.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w Oddziale KSWiK Sp. z o.o. w Kowarach, ul. Jeleniogórska 39 osobiście lub listem poleconym w terminie do 18.09.2020r. (decyduje data wpływu do Oddziału)

Pracodawca do 22.09.2020r. skontaktuje się telefonicznie z wybranymi kandydatami celem ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Skip to content