Komunikat – Stypendium szkolne w roku szkolnym 2020/2021

 

Informujemy, że do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021. Wnioski mogą składać rodzice/opiekunowie prawni uczniów zamieszkujących na terenie gminy Kowary lub pełnoletni uczniowie.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich miesięcznych dochodów na osobę w rodzinie tj. nieprzekraczających kryterium dochodowego w kwocie 528 zł.

Więcej informacji na temat stypendium szkolnego oraz wnioski o przyznanie stypendium znajdują się na stronie: http://www.bip.kowary.pl/public/?id=90543

Załączniki :

Skip to content