Komunikat Burmistrza Miasta Kowary

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA KOWARY


– informacja dla mieszkańców dotycząca wnoszenia opłat –

Z uwagi na obecną bardzo trudną sytuację epidemiologiczną wywołaną przez wirusa COVID-19 informuję Wszystkich mieszkańców, że :

  • nie będą wysyłane upomnienia na zaległe raty podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  • nie będą wysyłane wezwania na zaległe opłaty dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności oraz wezwania na zaległe opłaty dotyczące czynszu dzierżawnego,

co nie zwalnia z wnoszenia podatków i opłat należnych Gminie Miejskiej Kowary.

Po unormowaniu się sytuacji epidemiologicznej zalegającym z płatnościami zostaną wysyłane upomnienia i wezwania, a także naliczane zostaną odsetki za zwłokę.

Szczegółowych informacji dotyczących wysokości podatków i opłat uzyskać można pod nr telefonu 75 64 39 224.

Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

Skip to content