Komunikat Burmistrza Miasta Kowary – dotacja na piece

 

BURMISTRZ MIASTA KOWARY INFORMUJE

Ze względu na niewyczerpanie puli środków finansowych ,  przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Kowary na zadania związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym

 Pozostałe zasady rozpatrywania wniosków, zawierania umów i udzielania dotacji określone w uchwale nr XXI/145/20 z dnia 26 marca 2020 r Rady Miejskiej w Kowarach nie ulegają zmianom.

Zasady udzielania dotacji , jak również formularze wniosków o udzielenie i o wypłatę dotacji dostepne są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, oraz na stronie miasta Kowary: www.kowary.pl . Są one także dostępne na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na profilu Kowar na Facebooku.

Wszelkich informacji związanych z programem udziela pracownik Wydziału Rozwoju Miasta, Adam Czajkowski , tel. 756439225, mail:

Skip to content