Komunikat Burmistrza Miasta Kowary – ogłoszenie I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego dot. dzierżawy miejsc parkingowych.

informacja

 

Urząd Miejski w Kowarach informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 0050.153.2021 z dnia 06.10.2021 r., ogłoszony został I (pierwszy) przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynków przy ul. Brzozowej, ul. Lipowej i ul. Klonowej w Kowarach, będących użytkownikami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, na oddanie w dzierżawę 11 (jedenastu) miejsc parkingowych położonych przy ul. Brzozowej oraz 20 (dwudziestu) miejsc parkingowych położonych przy ul. Lipowej w Kowarach:

  • w dniu 18.11.2021 r. o godz. 9ºº odbędzie się przetarg na miejsca parkingowe nr:

4, 13, 17, 35, 42, 46, 48, 49, 52, 56, 69, położone na części działki gruntu nr 31/1 obręb 0003 przy ul. Brzozowej w Kowarach;

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w tut. Urzędzie do dnia 10.11.2021 r. zgłoszenia uczestnictwa w przetargu i oświadczenia o miejscu zamieszkania w jednym z budynków przy ul. Brzozowej, ul. Lipowej lub ul. Klonowej w Kowarach, dołączając kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu. W przypadku korzystania z pojazdu będącego własnością innej osoby wymagane jest przedłożenie kserokopii dowodu rejestracyjnego oraz oświadczenie właściciela pojazdu wyrażającego zgodę na użytkowanie tego pojazdu przez Wnioskodawcę.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu do dnia 16.11.2021 r.

  • w dniu 24.11.2021 r. o godz. 9ºº odbędzie się przetarg na miejsca parkingowe nr:

3, 6, 12, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, położone na części działki gruntu nr 19 obręb 0003

przy ul. Lipowej w Kowarach,

  • w dniu 25.11.2021 r. o godz. 9ºº odbędzie się przetarg na miejsca parkingowe nr:

  • 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, położone na części działki gruntu nr 19 obręb 0003 przy ul. Lipowej w Kowarach.

    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w tut. Urzędzie do dnia 17.11.2021 r. zgłoszenia uczestnictwa w przetargu i oświadczenia o miejscu zamieszkania w jednym z budynków przy ul. Brzozowej, ul. Lipowej lub ul. Klonowej w Kowarach, dołączając kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu. W przypadku korzystania z pojazdu będącego własnością innej osoby wymagane jest przedłożenie kserokopii dowodu rejestracyjnego oraz oświadczenie właściciela pojazdu wyrażającego zgodę na użytkowanie tego pojazdu przez Wnioskodawcę.

    Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu do dnia 22.11.2021 r.

W załączeniu: Zarządzenie Burmistrza nr 0050.153.2021 z dnia 06.10.2021 r.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

Skip to content