Komunikat Urzędu Miejskiego w Kowarach – zmiany dotyczące selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji.

 

W związku ze zmianami dotyczącymi selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, Urząd Miejski w Kowarach przypomina o konieczności właściwej segregacji odpadów ulegających biodegradacji. Jeżeli nie posiadasz kompostownika to odpady należy wrzucać luzem, bezpośrednio do brązowego pojemnika (bez worka i opakowania).

Do pojemnika powinniśmy wrzucać tylko: obierki warzywne i owocowe, resztki pochodzenia roślinnego, zwiędłe kwiaty, rośliny doniczkowe, fusy po kawie i herbacie, trawę, liście, korę drzew oraz niezaimpregnowane drewno.

Nie wrzucamy tam natomiast kości, mięsa, oleju, leków, ziemi i kamieni oraz impregnowanego drewna.

 

 

Skip to content