Komunikat Centrum Projektów Polska Cyfrowa

W dniu dzisiejszym do Urzędu Miejskiego w Kowarach wpłynęła informacja z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, iż złożony przez Gminę Kowary wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu: zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I – został zweryfikowany pozytywnie.

Wysokość przyznanej kwoty to 70 000 tys złotych. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na wyposażenie szkół kowarskich w sprzęt niezbędny do uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych prowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 

 

Skip to content