Komunikat dla mieszkańców Miasta Kowary – dotyczy nieruchomości w której prowadzona jest działalność gospodarcza

 

ZAWIADOMIENIE

dotyczy nieruchomości w której prowadzona jest działalność gospodarcza

Informuję, że Rada Miejska w Kowarach 27 lutego 2020 roku, podjęła uchwałę nr XX/131/20, w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki za pojemnik.

W związku z powyższym:

wzywam do złożenia KOREKTY deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z datą obowiązującej zmiany tj. od 1 kwietnia 2020 roku.

Nowy wzór deklaracji stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/130/20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 lutego 2020 r. (www.kowary.pl, zakładka „MIESZKANIEC” – „GOSPODARKA ODPADAMI”).

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i troskę o mieszkańców i pracowników, zostało wstrzymane osobiste załatwianie spraw w Urzędzie Miejskim w Kowarach. W związku z tym proszę o składanie deklaracji drogą elektroniczną. W przypadku braku takiej możliwości w budynku głównym przy Biurze Obsługi Klienta, została umieszczona skrzynka podawcza, w której prosimy zostawiać deklaracje.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 75 64 39 224 lub elektronicznego na adres e-mail .

Skan dokumentu

Skip to content