Komunikat dla mieszkańców Miasta Kowary którzy nie segregowali odpadów komunalnych

 

ZAWIADOMIENIE

dla mieszkańców Miasta Kowary, którzy nie segregowali odpadów komunalnych, a od 1 kwietnia 2020 r. zobowiązani są do takiej segregacji

UWAGA

OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH DOTYCZY WSZYSTKICH OD 1 KWIETNIA 2020 ROKU

Zgodnie z uchwałą nr XVIII/116/20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kowary od dnia 1 kwietnia 2020 roku, na teranie Gminy Miejskiej Kowary dla wszystkich mieszkańców obowiązuje segregacja odpadów komunalnych.

Uchwałą nr XX/131/20 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik określono opłatę w wysokości 23,00 zł miesięcznie od jednej osoby.

W związku w powyższym wzywam do złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z datą obowiązującej zmiany tj. od 1 kwietnia 2020 roku.

Nowy wzór deklaracji stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/130/20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 lutego 2020 r. (www.kowary.pl, zakładka „MIESZKANIEC” – „GOSPODARKA ODPADAMI”).

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i troskę o mieszkańców i pracowników, zostało wstrzymane osobiste załatwianie spraw w Urzędzie Miejskim w Kowarach. W związku z tym proszę o składanie deklaracji drogą elektroniczną. W przypadku braku takiej możliwości w budynku głównym przy Biurze Obsługi Klienta, została umieszczona skrzynka podawcza, w której prosimy zostawiać deklaracje.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 75 64 39 224 lub elektronicznego na adres e-mail: .

Skan dokumentu

Skip to content