Komunikat dla mieszkańców Miasta Kowary – obowiązek segregacji odpadów komunalnych


KOMUNIKAT

dla mieszkańców Miasta Kowary

UWAGA OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH DOTYCZY WSZYSTKICH

OD 1 KWIETNIA 2020 ROKU

Informuję, ze zgodnie z Uchwałą nr XX/131/20 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik określono opłatę w wysokości 23,00 zł miesięcznie od jednej osoby.

Informuje, że do obowiązków właściciela nieruchomości należy uiszczanie, do 15 każdego miesiąca, począwszy od kwietnia 2020r., opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynikających z deklaracji z uwzględnieniem nowej stawki, na indywidualny rachunek bankowy.

Jednocześnie przypominam, że podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla uchylających się od obowiązku segregacji wynosi 46,00 zł od jednego mieszkańca.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i troskę o mieszkańców i pracowników, zostało wstrzymane osobiste załatwianie spraw w Urzędzie Miejskim w Kowarach.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 75 64 39 224 lub elektronicznego na adres e-mail: .

Skan dokumentu:

Skip to content