KOMUNIKAT DO PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA KOWAR

KOMUNIKAT
DO PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁAJĄCYCH
NA TERENIE MIASTA KOWAR

Informuję, że Urząd Miejski w Kowarach uruchomił specjalne konto bankowe o numerze 82 1020 5226 0000 6702 0673 9371, na które mieszkańcy i firmy mogą dokonywać wpłat walkę z koronawirusem.
Zebrane środki przeznaczane są na zakup maseczek, środków dezynfekcyjnych i innych środków ochrony osobistej.
Zakupione materiały przekazywane są protokolarnie osobom potrzebującym, instytucjom, a przede wszystkim służbie zdrowia funkcjonującej na terenie miasta.

Jednocześnie informuję, że uchwalona 31 marca 2020 r. ustawa antykryzysowa wprowadziła możliwość odliczania przez podatników PIT, CIT i ryczałtu darowizn przekazywanych w 2020 r. na przeciwdziałanie COIVID-19. Pozwalają one odliczyć nawet dwukrotność darowizny dając duże oszczędności podatkowe.
Podatnicy mają możliwość pomniejszania podstawy opodatkowania o wartość darowizny (pieniężnej lub rzeczowej) przekazanej na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem na rzecz:
1) podmiotów świadczących opiekę zdrowotną np. szpitale, transport sanitarny wpisanych do wykazu opracowanego przez właściwy miejscowo NFZ. Na naszym terenie są to:
– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Zdrowia w Kowarach 58-530 Kowary ul. Sanatoryjna 15 (Izba przyjęć),
– Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, 58-506 Jelenia Góra ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6 (Szpitalny Oddział Ratunkowy)
– Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, 58-570 Jelenia Góra ul. Cieplicka 126a (2 ambulanse)
2) Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych.
3) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej

Jeśli przedmiotem darowizny są zakupione towary opodatkowane podatkiem VAT, od których podatnik (darczyńca) miał prawo odliczenia podatku VAT to za kwotę darowizny uważa się wartość towaru bez podatku VAT (wartość netto).
Z kolei jeżeli od zakupionych towarów podatnik (darczyńca) nie miał prawa do odliczenia podatku VAT za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług (wartość brutto).

W przypadku darowizny przekazanej:
do dnia 30 kwietnia 2020 r. odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
w maju 2020 r. – odliczeni podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny
od dnia 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Darowizna pieniężna powinna zostać udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek płatniczy lub rachunek bankowy obdarowanego.
Przekazana darowizna nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Darowizna rzeczowa powinna zostać udokumentowana oświadczeniem obdarowanego o ich przyjęciu oraz dowodem z którego wynikać będzie wartość oraz dane identyfikujące darczyńcę.

Darowizna rzeczowa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wyłącznie wtedy, gdy podatnikowi (darczyńcy) przysługiwało w całości lub części prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jeśli darowizna rzeczowa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, to darczyńca zobowiązany jest do samoodliczenia VAT od tego przekazania według odpowiedniej stawki VAT

 

 

Skip to content