Komunikat w sprawie rozliczania II transzy stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020

Przypominamy, że osoby korzystające w roku szkolnym 2019/2020 ze stypendium szkolnego mogą składać komplet rachunków celem rozliczenia II transzy stypendium w terminie
do 20 maja 2020 r. do skrzynki podawczej zlokalizowanej przy Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Kowarach.

Do składanych faktur należy dołączyć oświadczenie wnioskodawcy o numerze rachunku bankowego wraz z imieniem i nazwiskiem właściciela rachunku i Jego adresem zamieszkania.

Wszelkich informacji na temat stypendium szkolnego udziela:

Adrianna Janas, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kowarach, tel: 75 64 39 227.

Skip to content