Komunikat – dotyczy organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Kowarach

 

W związku z Rozporządzeniem

Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. dotyczącym częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem  informuję, że wizyty osobiste w Urzędzie pozostają ograniczone wyłącznie do sytuacji niezbędnych dla obywateli.

W sprawach z zakresu: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, świadczenia usług komunalnych, decyzji związanych z inwestycjami, np. dotyczącymi ochrony środowiska, wymagających osobistej wizyty w Urzędzie, konieczna jest wcześniejsza konsultacja z pracownikiem oraz umówienie się.


SPOSOBY KONTAKTU
:

drogą mailową:

lub przez ePUAP : /fw351fy5s7/skrytka

telefonicznie:

SEKRETARIAT:

75 64 39 222

75 718 24 16

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:

75 64 39 222  e-mail:

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI: 75 64 39 227 e-mail:

URZĄD STANU CYWILNEGO:

75 64 39 226 lub e-mail:

PODATKI / OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE (informacje o stanie swoich zobowiązań) :

75 64 39 224 lub e-mail:

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

75 64 39 225 lub e-mail: / gospodarka komunalna, gospodarka odpadami, infrastruktura techniczna, ochrona środowiska

75 64 39 228 lub e-mail: / gospodarka nieruchomościami, dzierżawa, rolnictwo, gospodarka przestrzenna

75 64 56 115 lub e-mail: / fundusze pomocowe


W budynku głównym przy Biurze Obsługi Klienta, jest umieszczona skrzynka podawcza, w której można zostawić korespondencję. Sprawy są załatwiane na bieżąco.

Wszelkie zgłoszenia o awariach należy wysyłać (w formie wiadomości MMS albo poprzez aplikację WhatsApp) na numer 519-179-466 lub email:

Wykaz bezpośrednich numerów telefonów do wydziałów merytorycznych znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://www.bip.kowary.pl/public/

 

Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

Skip to content