Komunikat – kwalifikacja wojskowa

informacja

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA – OBOWIĄZEK USTAWOWY

Przypominam, że w dniach od 01 marca do 05 kwietnia 2024 r. przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu powiatu karkonoskiego oraz miasta Jelenia Góra.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej znajduje się w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15 – w budynku Starostwa Powiatowego (III piętro).

Mieszkańców miasta Kowary podlegających obowiązkowi kwalifikacji wojskowej w 2024 r. obowiązują terminy: 26 i 27 marca br.

Zgodnie z zapisem art. 59 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248) „do kwalifikacji wojskowej są obowiązani stawić się,
w określonym terminie i miejscu, mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

Osoby, wobec których kwalifikacja wojskowa nie została przeprowadzona w roku kalendarzowym, w którym ukończyły 19 lat życia, podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej przeprowadzanej w następnym roku kalendarzowym. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1-3, trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy 60 lat życia”.

W związku z obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 248), rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2473) oraz obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego, przypominam o konieczności dopełnienia obowiązku ustawowego przez osoby z terenu Kowar wezwane do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską.

Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej z terenu miasta Kowary w 2024 r. obejmuje 48 mężczyzn z rocznika podstawowego tj. ur. w 2005 r. oraz 23 mężczyzn z roczników starszych tj. ur. w latach 2000 – 2004, a także 4 kobiety wskazane przez Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bolesławcu ur. w latach 1997 – 2004.

Kwalifikacja wojskowa nie jest skierowaniem do odbywania zasadniczej służby wojskowej!

W czasie kwalifikacji wojskowej określa się zdolność oraz ustala kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej.

Więcej informacji na ten temat pod numerem telefonu 75 64 39 227

Skip to content