Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie 2024”

Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór LGD we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie 2024” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na terenie gmin: Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska Poręba.
🔹Program Działaj Lokalnie wspiera projekty, które inicjują współpracę na rzecz dobra wspólnego.
🔹Pula środków przeznaczona na granty wynosi: 35.000 PLN, dotacja na 1 grant nie może przekroczyć 5.000 PLN.
🔹Wnioski można składać od 2 kwietnia 2024 r. do 5 maja 2024 r. tylko w GENERATORZE SPOŁECZNYM na stronie https://generatorspoleczny.pl
WARSZTATY DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
🔹08.04.2024 r. (poniedziałek) w formie on-line godz. 14.00 (link do aplikacji zostanie wysłany) oraz
🔹 15.04.2024 r. (poniedziałek) w siedzibie Ośrodka Działaj Lokalnie: ul. 1 Maja 9 lok. 2, 58-530 Kowary, godz. 14.00.
Prosimy o zgłaszanie się mailowo: lub za pośrednictwem formularza google https://forms.gle/WGmpyw6rsdUq91ZB6
KONTAKT:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, ul. 1 Maja 9 lok.2, 58-530 Kowary
telefon : 75 644 21 65, e-mail:
Skip to content