Komunikat Urzędu Miejskiego w Kowarach – zgłaszanie szkód po intensywnych opadach deszczu w dniu 17.07.2021 r.

informacja

Informacja dotycząca intensywnych opadów deszczu, jakie wystąpiły na terenie miasta Kowary w dniu 17.07.2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Kowar

Burmistrz Miasta Kowary uprzejmie informuje, że wszelkie szkody powstałe podczas intensywnych opadów deszczu na terenie miasta Kowary należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Kowarach ul. 1-go Maja 1A, 58-530 Kowary pisemnie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: do dnia 21.07.2021 r. Zgłoszenie szkód w mieniu prywatnym lub państwowym powinny być dokładnie opisane i udokumentowane fotograficznie.

Skip to content