Informacja o dofinansowaniu projektu pt. „Zielono-niebieskie Kowary”

Z wielką przyjemnością informujemy, że Gmina Miejska Kowary otrzymała decyzję o przyznaniu dofinansowania z Funduszy Norweskich inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na projekt pt. „Zielono-niebieskie Kowary”. Całkowita wartość tego projektu wynosi: 11.052.499,91 zł, a dofinansowanie wynosić będzie 85%. Planowany termin realizacji projektu nastąpi w latach 2021 – 2024.
 
Zaplanowany zakres działań projektu:
🔶 1. Remont przepływowego zbiornika retencyjnego “Kowary” na potoku Bystra w Kowarach w celu zwiększenia jego retencji i bioretencji;
🔶 2. Stworzenie obszaru bioretencji – nasadzenia roślinności wodnej wokół zbiornika retencyjnego „Kowary”;
🔶 3. Rewitalizacja terenów zieleni: “Przebudowa i zagospodarowanie ścieżki pieszej na cele rekreacyjno-edukacyjne przy zbiorniku retencyjnym “Kowary” na potoku Bystra w Kowarach”;
🔶 4. Rewitalizacja terenów zieleni z zastosowaniem systemu nawadniania przy Stowarzyszeniu Miłośników Kowar; przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Kowarach; przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kowarach; przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach;
🔶 5. Zakup i montaż zbiorników na wodę deszczową i ich montaż na obszarze Kowar;
🔶 6. Zakup i montaż ogrodów deszczowych na obszarze Kowar;
🔶 7. Montaż fontanny pływającej w Parku Rekreacji Rodzinnej w Kowarach; remont fontanny przy Urzędzie Miejskim wraz montażem zbiornika na wodę deszczową;
🔶 8. System nawadniania boiska „OLIMPIA” w Kowarach
🔶 9. Działania adaptacyjne – nasadzenia zieleni (m.in. teren przy Miejskim Ośrodku Kultury; ul. Matejki; nasadzenie drzew przy Alei Wolności; utworzenie arboretum przy ul. S. Staszica; łąki kwietne przy ul. Borusiaka, H. Sienkiewicza, Zamkowej, S. Staszica; utworzenie zielonej ściany przy SP nr 1);
🔶 10. Odsklepienia powierzchni nieprzepuszczalnych przy ul. Jana Matejki;
🔶 11. Utworzenie ścian zieleni przy ul. Ogrodowej, teren przy Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych oraz przy SP nr 3;
🔶 12. Dwa zielone przystanki przy ul. Dworcowej;
🔶 13. Popularyzacja jazdy na rowerze: oznakowanie i zagospodarowanie tras rowerowych; ławko-stojaki na rowery;
🔶 14. Systemem ładowania komórek z wykorzystaniem fotowoltaiki (ul. Dworcowa, Szkolna, 1 Maja);
🔶 15. Działania edukacyjno-proekologiczne – zielony monitoring i budki dla ptaków na terenie miasta Kowary;
🔶 16. Działania edukacyjno-informacyjne.
 
Projekt pn. „Zielono – niebieskie Kowary” zostanie dofinansowany w ramach środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.
Foto: zgoory.pl
Skip to content