Komunikat – wytyczne dla klientów Urzędu Miejskiego w Kowarach

 

Wytyczne dla klientów Urzędu:

  • kontakt osobisty klienta z pracownikiem urzędu jest ograniczony i możliwy po telefonicznym lub mailowym umówieniu;

  • wizyty osobiste odbywają się wyłącznie w specjalnie do tego celu przygotowanych stanowiskach: w holu budynku A oraz w przedsionku budynku B;

  • od osób wchodzących do urzędu wymagane jest posiadanie maski ochronnej oraz zdezynfekowanie rąk;

  • w sytuacji zetknięcia się z innymi osobami, konieczne jest zachowanie 2 metrowej odległości, nawet jeśli oznaczałoby to czekanie na dworze;

  • osoby wchodzące na teren Ratusza (dalej, niż do holu), co możliwe jest tylko w sytuacjach wyjątkowych, uzgodnionych i przy zachowaniu restrykcyjnych środków ostrożności, obowiązane są posiadać maskę ochronną oraz rękawiczki jednorazowe, a przed wejściem na teren urzędu – w Biurze Obsługi Klienta, poddać się pomiarowi temperatury i dezynfekcji rąk;

  • osoba, u której stwierdzono wyraźne oznaki choroby, takie jak: temperatura ciała powyżej 38 st. C, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, nie zostanie wpuszczona na teren urzędu. Osoba taka ma obowiązek jak najszybciej skontaktować się z lekarzem POZ-u lub SANEPID-em oraz stosować się do zaleceń GIS;

Prosimy o rozważne i dokładne zastosowanie się do powyższych zaleceń, mając na uwadze ciągle obowiązujący stan epidemii i konieczność zachowania niezbędnych zasad w celu przeciwdziałania zagrożeniu.

Skip to content