Komunikat z GIS dot. ryzyka wystąpienia bakterii Legionelli

Przedstawiamy opracowania :

Bezpieczeństwo wodne w budynkach oraz

Zapobieganie zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella

 

Jednocześnie należy wskazać, iż ww. opracowania nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, lecz mają charakter pomocniczy. Stanowią zestawienie dobrych
praktyk służących zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego wody w budynkach (od etapu projektowania do etapu końcowego, jakim jest zarządzanie bezpieczeństwem instalacji wodnych).

Komunikat GIS

Skip to content