Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. wymiaru i windykacji podatków i opłat

nabór na stanowisko

Burmistrz Miasta Kowary

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a

stanowisko: Inspektor ds. wymiaru i windykacji podatków i opłat

 

  1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) wykształcenie wyższe;

3) co najmniej 3 lata stażu pracy, w tym w samorządzie terytorialnym, co najmniej 1 rok;

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Więcej informacji na BIP pod linkiem:

Skip to content