Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

nabór na stanowisko

Burmistrz Miasta Kowary
Ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1 a

  1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nieposzlakowana opinia;

Więcej informacji na BIP pod ;poniższym linkiem:

Skip to content