Lokalny Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie 2021”

Ośrodek Działaj Lokalnie – Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy
w ramach programu „Działaj Lokalnie 2021” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Mogą wziąć w nim udział organizacje pozarządowe z gmin:
Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska Poręba.

Program Działaj Lokalnie wspiera projekty, które inicjują współpracę na rzecz dobra wspólnego.

Wnioski można składać tylko w generatorze od 07 kwietnia 2021 r. do 07 maja 2021 r. na stronie: system.dzialajlokalnie.pl

Pula środków przeznaczona na granty wynosi: 35.000 zł, dotacje do 6.000 zł.

Szczegóły w ogłoszeniu – plik PDF

 

Skip to content