Lokalny Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie i Ekologicznie 2021”

Ośrodek Działaj Lokalnie – Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz w partnerstwie z Fundacją WWF Polska
ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy
w ramach ścieżki tematycznej „Działaj Lokalnie i Ekologicznie 2021”

Mogą wziąć w nim udział organizacje pozarządowe z gmin:
Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska Poręba.

Celem Ścieżki jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wspieranie projektów obywatelskich o tematyce ekologicznej. Ścieżka tematyczna „Działaj lokalnie i ekologicznie” promuje aktywizm społeczny na rzecz ochrony środowiska poprzez edukację, dzięki czemu buduje zainteresowanie tematami zmiany klimatu i ochrony różnorodności biologicznej wśród przedstawicieli całej społeczności lokalnej, do której należą ludzie w różnym wieku, o zróżnicowanych zainteresowaniach i zawodach.

Wnioski można składać tylko w generatorze od 07 kwietnia 2021 r. do 07 maja 2021 r. na stronie: system.dzialajlokalnie.pl

Pula środków przeznaczona na granty wynosi: 12.000 zł, dotacje do 3.000 zł.

Szczegóły w ogłoszeniu – plik PDF

Skip to content