Nabór na stanowisko: specjalista ds. infrastruktury technicznej

 

nabór na stanowisko

 

Burmistrz Miasta Kowary

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a

stanowisko: specjalista ds. infrastruktury technicznej

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1) wykształcenie wyższe;
2) co najmniej 3 lata stażu pracy;
3) obywatelstwo polskie;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) nieposzlakowana opinia;
7) posiadanie umiejętności obsługi komputera;
8) komunikatywność, rzetelność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, odporność na stres, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy
.

Więcej informacji na stronie BIP Kowary pod linkiem (link)

Skip to content